Các phương thức đặt món ăn giao hàng tận nhà của Chin Meshi

Phương thức đặt món delivery

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách 「1. Điện thoại」「2. SMS」「3. Facebook」「4. Website」 đặt món ăn giao hàng tận nhà.

Thời gian từ khi đặt món đến khi giao hàng, khoảng từ 40 phút ~ 60 phút. Nếu nhà hàng đông khách thì thời gian giao hàng có thể trễ lại 1 chút. Ngoài ra, nhà hàng cũng có thể nhận đặt giao hàng tận nhà theo chỉ định ngày giờ.

Lưu ýKhu vực có thể giao hàng tận nhà

1. Trường hợp đặt qua điện thoại

Quý khách có thể đặt theo số điện thoại dưới đây.

  • Tiếng Việt và tiếng Anh: 070-2230-062

  • Tiếng Nhật và tiếng Trung: 078-5512-838

Để tránh nhầm lẫn địa chỉ giao hàng, quý khách vui lòng gửi SMS「địa chỉ giao hàng」đến số điện thoại trên.

2. Trường hợp đặt qua SMS

Bạn có thể đặt bằng SMS đến số điện thoại dưới đây.

  • Tiếng Việt và tiếng Anh: 070-2230-062

  • Tiếng Nhật và tiếng Trung: 078-5512-838

Có thể đặt bằng cách gửi SMS 「tên món(có thể ghi số thực đơn)」「size」「số lượng」「địa chỉ giao hàng」.

3. Trường hợp đặt qua Facebook

Quý khách có thể đặt trên tin nhắn của Facebook dùng cho delivery của Chin Meshi.

Có thể đặt món bằng cách liên hệ bằng 「chức năng messenger」, không phải đăng bài lên trang facebook.

4. Trường hợp đặt qua website

Quý khách có thể đặt từ「Thực đơn delivery」của trang web này.

Cũng có thể đặt từ smartphone.

Khi tạo tài khoản thì lần tiếp theo quý khách có thể đặt món mà không cần nhập số điện thoại và địa chỉ.

Ngoài ra, bằng cách đăng ký địa chỉ mail, quý khách sẽ an tâm hơn vì mail xác nhận nội dung sẽ được gửi đến.

Có thể đặt món bằng cách nhập「địa chỉ giao hàng」và「số điện thoại」
từ giỏ hàng sau khi đã chọn số lượng từ món mà quý khách muốn đặt.

Tất cả các phương thức đặt món 「có thể đặt bằng tiếng Việt」

Nếu có gì thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc Mẫu truy vấn.